20-03-2022
.....................................

Pomoc prawna

dla obywateli Ukrainy oraz...


14-03-2022
.....................................

Nowy początek

Nowa siedziba nowe otwarcie


04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Jak pozbawić spadku (06-04-2012)

innych uczestników ?

więcej...

Zasady otwierania rachunków (05-04-2012)

typu \"П\" w walucie krajowej i wykorzystywania środków z tych rachunków. Otwarcie bieżącego rachunku typu \"П\" w walucie krajowej dla stałego przedstawicielstwa, odbywa się wg następujących zasad:

więcej...

Czy inwestor może (05-04-2012)

otworzyć rachunek inwestycyjny w banku na Ukrainie? Gdzie możemy znaleźć informacje na ten temat?

więcej...

Podstawy rozwiązania umowy o pracę (29-03-2012)

Podstawą rozwiązania umowy o pracę jest: 1) porozumienie stron; 2) zakończenie okresu (pkt. 2 i 3 art. 23) poza przypadkami, gdy stosunki pracy faktycznie trwają i żadna ze stron nie złożyła żądania o jej rozwiązanie;

więcej...

Zakaz żądania wykonywania (29-03-2012)

prac niezawartych w umowie o pracy oraz przeniesienie do innej pracy

więcej...

Czy prawo pracy (29-03-2012)

przewiduje możliwość zatrudnienia pracownika na okres próbny

więcej...

Pisemna forma umowy (29-03-2012)

o pracę. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej przewidziany jest w Kodeksie Ustaw o Pracy.

więcej...

Państwowa Służba Podatkowa (23-03-2012)

Ukrainy przypomina o obowiązku złożenia przez obcokrajowców - rezydentów deklaracji o uzyskanych dochodach w 2011 roku

więcej...

Nowy Kodeks Celny Ukrainy (22-03-2012)

oczekuje na podpis Prezydenta. Za deklaranta (zgłaszającego) uważa się osobę \"samodzielnie deklarującą lub w imieniu, której odbywa się deklarowanie\".

więcej...

Od 10 marca 2012 obowiązują (15-03-2012)

nowe zasady przemieszczania papierów wartościowych przez granicę celną Ukrainy

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................