08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Państwowa Służba Podatkowa (23-03-2012)

Ukrainy przypomina o obowiązku złożenia przez obcokrajowców - rezydentów deklaracji o uzyskanych dochodach w 2011 roku

więcej...

Nowy Kodeks Celny Ukrainy (22-03-2012)

oczekuje na podpis Prezydenta. Za deklaranta (zgłaszającego) uważa się osobę \"samodzielnie deklarującą lub w imieniu, której odbywa się deklarowanie\".

więcej...

Od 10 marca 2012 obowiązują (15-03-2012)

nowe zasady przemieszczania papierów wartościowych przez granicę celną Ukrainy

więcej...

Czy przedstawicielstwo zagraniczne (15-03-2012)

prowadzące działalność na terytorium Ukrainy odprowadza składki za pracowników - obcokrajowców?

więcej...

Przedłużanie terminu pobytu (13-03-2012)

obcokrajowców na terytorium Ukrainy w przypadku, gdy stroną przyjmującą jest osoba prawna.

więcej...

Nowe zasady przedłużania (13-03-2012)

terminów czasowego pobytu na Ukrainie obcokrajowców Zasady określają procedurę przedłużenia terminu pobytu i przedłużania lub skrócenia terminu czasowego pobytu obcokrajowców i osób bez obywatelstwa na terytorium Ukrainy.

więcej...

Jaką odpowiedzialność karną (11-03-2012)

przewidziano za uchylanie się od spłaty podatków (opłat, obowiązkowych płatności)?

więcej...

Jaka jest treść art.112 (11-03-2012)

Kodeksu Cywilnego Ukrainy? Art.112 Kodeksu Cywilnego Ukrainy określa kolejność pokrywania roszczeń wobec wierzycieli.

więcej...

Jakie zapisy (01-03-2012)

powinno zawierać zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia kapitału statutowego?

więcej...

Jakie są uprawnienia (01-03-2012)

założycielskiego zgromadzenia spółki akcyjnej?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................