08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....


30-04-2017
.....................................

Ile gotówki można

przewieźć przez granicę Ukrainy?


28-04-2017
.....................................

Jaka jest treść

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy...


29-03-2017
.....................................

Czasowy wwóz

Procedury celne określa Kodeks Celny...


24-12-2016
.....................................

Opodatkowanie dochodów nierezydentów

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu...


21-07-2016
.....................................

Czy w przypadku

gdy nierezydent posiada rachunek w...
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


Dyrektor odpowiada za długi spółki (08-08-2018)

Nowa Ustawa o spółkach z o.o. obowiązuje od 16 czerwca 2018 roku

więcej...

Ile gotówki można (30-04-2017)

przewieźć przez granicę Ukrainy?

więcej...

Jaka jest treść (28-04-2017)

art.364 Kodeksu Karnego Ukrainy Nadużycie władzy lub stanowiska

więcej...

Czasowy wwóz (29-03-2017)

Procedury celne określa Kodeks Celny Ukrainy

więcej...

Opodatkowanie dochodów nierezydentów (24-12-2016)

Zgodnie z nową redakcją Kodeksu Podatkowego Ukrainy dochody ze źródła ich pochodzenia z Ukrainy naliczone (wypłacane, przekazywane) na rzecz nierezydentów opodatkowane są wg zasad i stawek określonych dla rezydentów

więcej...

Czy w przypadku (21-07-2016)

gdy nierezydent posiada rachunek w rajach podatkowych to przekazanie środków jest objęte kontrolą?

więcej...

Rozliczenie i wypłata dywidend (19-07-2016)

zatwierdzanie rocznych wyników z działalności osoby prawnej, zasady podziału zysku, terminy i zasady wypłat części zysku (dywidend) należy do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia.

więcej...

Realizacja i ochrona praw (19-07-2016)

W walnym zgromadzeniu Uczestnicy (akcjonariusze) mogą uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika.

więcej...

Realizacja i ochrona praw (19-07-2016)

korporacyjnych w spółkach. Stanowisko Plenum Wyższego Sądu Gospodarczego Ukrainy Postanowienie Nr 4, z dnia 25.02.2016

więcej...

Łatwiej zarejestrować (14-07-2016)

niż zlikwidować czyli procedura likwidacji spółki z o.o. na Ukrainie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia

więcej...

Podatki z dochodów (20-05-2016)

uzyskanych poza granicami Ukrainy Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy w oparciu art.52 Kodeksu Podatkowego Ukrainy rozpatrzyła pismo dotyczące zasad zaliczania podatków zapłaconych poza granicami

więcej...

Czy to koniec (20-05-2016)

bezkarnych nieuczciwych dyrektorów spółek? Dyrektorzy i inne osoby funkcyjne działające na niekorzyść spółek będą sądzone oraz pokryją straty wyrządzone spółce Zmiany weszły w życie z dniem 1 maja 2016 roku

więcej...

Jaka jest treść (29-03-2016)

art.163 Kodeksu Podatkowego Ukrainy Zgodnie z ujednoliconą redakcją Kodeksu Podatkowego Ukrainy na dzień 01.02.2016

więcej...

Wewnętrzny regulamin pracy (16-03-2016)

Brak regulaminu wewnętrznego pracy jest naruszeniem przepisów prawa pracy i przewiduje odpowiedzialność administracyjną osób funkcyjnych.

więcej...

Zmiany w spółkach z o.o. (12-12-2015)

Rada zmniejsza kworum wprowadzając zmiany do art. 60 Ustawy o spółkach gospodarczych.

więcej...

Wypłata wynagrodzeń (19-11-2015)

Zgodnie z Kodeksem ustaw o pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia dwa razy w miesiącu.

więcej...

Naruszenie prawa (05-09-2015)

o zapobieganiu legalizacji (prania) dochodów uzyskanych z przestępstwa w świetle art. 209.1 Kodeksu Karnego Ukrainy

więcej...

Odpowiedzialność karna (05-09-2015)

za legalizację (pranie) dochodów zgodnie z art.209 Kodeksu Karnego Ukrainy

więcej...

Termin legalnego (01-09-2015)

pobytu obcokrajowców na Ukrainie

więcej...

Dni Polskiego Rolnictwa (24-07-2015)

we Lwowie

więcej...

Zmiany w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych (19-07-2015)

Najwyższa Rada Ukrainy przyjęła zmiany do Ustawy O spółkach gospodarczych W przegłosowanym projekcie Ustawy Nr 2757 zmieniono ust.2 art. 60 Ustawy „O spółkach gospodarczych„ a mianowicie zmniejsza się wymaganą ilość obecnych na walnym zgromadzeniu ucz

więcej...

Każdy pracodawca zobowiązany (25-06-2015)

będzie zgłaszać pracowników do urzędu skarbowego Obowiązek informowania urzędu skarbowego wprowadza Postanowienie Gabinetu Ministrów Ukrainy Nr 413, z dnia 16 czerwca 2015 roku.

więcej...

Stałe przedstawicielstwo (25-06-2015)

zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy

więcej...

Kto zaliczany jest (25-06-2015)

do osób powiązanych? Zgodnie z Kodeksem Podatkowym Ukrainy wg stanu na dzień 11.06.2015 za osoby powiązane rozumie się

więcej...

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. (20-06-2015)

Udziałowiec posiadający udziały w spółce z o.o. w pierwszej kolejności powinien dokładnie przeczytać statut spółki.

więcej...

Końcowy beneficjent (25-05-2015)

Obowiązek przekazywania informacji beneficjencie osoby prawnej!

więcej...

Uproszczono zasady (06-05-2015)

odprawy celnej towarów

więcej...

Uproszczenie warunków (18-04-2015)

prowadzenia biznesu Od 5 kwietnia 2015 roku obowiązują zmiany wprowadzone Ustawą Nr 191-VIII „O wniesieniu zmian do wybranych aktów prawnych Ukrainy w sprawie uproszczenia warunków prowadzenia biznesu (deregulacja).

więcej...

Zmiany zatrudniania (15-04-2015)

obcokrajowców na Ukrainie

więcej...

Jakie rodzaje działalności (14-04-2015)

gospodarczej podlegają licencjonowaniu?

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Poznaj partnera


.....................................


Sprawdź czy Twój Partner nie jest na liście osób skorumpowanych


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................