04-06-2019
.....................................

Bank nie wypłaci gotówki

bez dokumentów potwierdzających...


30-05-2019
.....................................

Spółki z o.o. na Ukrainie

Od 17 czerwca 2018 roku obowiązuje...


15-05-2019
.....................................

Nowa siedziba

Szanowni Państwo Uprzejmie...


21-02-2019
.....................................

Zmiana strony w zobowiązaniu

nie zmienia zasad obliczania i biegu...


09-02-2019
.....................................

Nowy rok nowe przepisy

Nowa ustawa o spółkach z o.o. i z...


08-08-2018
.....................................

Dyrektor odpowiada za długi spółki

Nowa Ustawa o spółkach z o.o....
Aktualności
Login
Hasło

Przypomnij hasło | Rejestracja


W jakiej wysokości należy (15-02-2012)

zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży samochodu na Ukrainie?

więcej...

Podstawy wszczęcia postępowania (09-02-2012)

w sprawie o upadłość

więcej...

Procedury sądowe (09-02-2012)

stosowane wobec dłużnika

więcej...

Sanacja dłużnika przed wszczęciem (09-02-2012)

postępowania w sprawie o upadłość

więcej...

Banki i Państwowa Inspekcja (09-02-2012)

Drogowa odbiorą samochód ! Jeszcze w tym miesiącu możesz zostać bez samochodu w drodze, jeżeli nie są płacone raty.

więcej...

Rewolucyjne zmiany (08-02-2012)

w postępowaniu upadłościowym. Wierzyciel konkursowy, wierzyciel bieżący czy może wierzyciel zabezpieczony?

więcej...

Osobę prawną kupującą majątek (07-02-2012)

ruchomy od osoby fizycznej uważa się za agenta podatkowego Zakup samochodu przez firmę od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej potwierdza notariusz, a podatek pobiera od sprzedającego i płaci kupujący - osoba prawna.

więcej...

Urząd celny doliczy zobowiązanie (07-02-2012)

podatkowe w wysokości 536 500 hrywien, a resztą zajmie się sąd w postępowaniu karnym

więcej...

Jakie są zasady opodatkowania VAT (06-02-2012)

operacji z zastawionym majątkiem przechodzącym na własność banku od płatnika VAT na podstawie umowy zastawu?

więcej...

Czy dopuszczalne jest odstąpienie roszczeń (29-01-2012)

i przeniesienie długu niezależnie od istniejących umów, bądź zobowiązań między rezydentami, a także między rezydentami i nierezydentami?

więcej...

Czy można zaliczyć wartość materałów i usług (29-01-2012)

uzyskanych od nierezydenta na pokrycie zobowiązań nierezydenta wobec rezydenta za wykonane przez rezydenta usługi (prace)?

więcej...

Czy sprzedaż udziału (28-01-2012)

podlega opodatkowaniu? Przy sprzedaży przez osobę fizyczną - założyciela spółki z o.o,

więcej...

Bezpodstawne zaliczenie (25-01-2012)

do kosztów ogółem.Sąd odrzucił pozew spółki z o. o przeciwko decyzji inspekcji podatkowej na kwotę ponad 1 mln hrywien.

więcej...

Jakie dokumenty dostarcza nierezydent (25-01-2012)

do uzyskania kodu identyfikacyjnego płatnika podatków?

więcej...

Jakie dokumenty wymagane są (24-01-2012)

przy składaniu wniosku o upadłość dłużnika?

więcej...

Wieczyste użytkowanie (24-01-2012)

Prawo ziemskie - pozycja Wyższego Sądu Specjalistycznego z dnia 05.12.2011

więcej...

Prawo własności (24-01-2012)

Pozycja Wyższego Sądu Specjalistycznego Ukrainy, z dnia 05.12.2011

więcej...

Zasady zastosowania (23-01-2012)

zajęcia administracyjnego majątku płatnika podatków

więcej...

Nowy Informator Ulg Podatkowych (23-01-2012)

od 01.01.2012 roku obowiązuje nowy Informator Ulg Podatkowych Nr 60

więcej...

Naruszenie terminów (19-01-2012)

rozliczeń w walucie obcej.Dotyczy sporu o zastosowanie wobec pozwanego (spółki z o.o), sankcji finansowych za wykryte przez organ kontroli naruszenie terminów rozliczeń w walucie obcej.

więcej...

Procedura upadłościowa (19-01-2012)

w nowej odsłonie! O odnowieniu płynności finansowej dłużnika lub uznanie go za bankruta.Wchodzi w życie z dniem opublikowania.

więcej...

Jakie prawa posiada (17-01-2012)

właściciel uprzywilejowanych akcji?

więcej...

Spełniamy prośbę (17-01-2012)

O zasadach prowadzenia ewidencji dzieci, które mogą być adoptowane,

więcej...

Czy obcokrajowiec (nierezydent) (15-01-2012)

posiadający prawo podjęcia pracy na Ukrainie, na stanowisku dyrektora może podjąć decyzję o nienaliczaniu mu wynagrodzenia?

więcej...

Państwowa rejestracja (15-01-2012)

filii i przedstawicielstw zagranicznych banków

więcej...

Czy bank posiada (12-01-2012)

prawo ujawniania informacji o stanie kont ?

więcej...

Rozliczenia między rezydentami (12-01-2012)

i nierezydentami w UAH !

więcej...

Czy na Ukrainie można (11-01-2012)

założyć bank ? Jakie przepisy regulują sprawy związane z rejestracją banku? Banki na Ukrainie tworzone są w formie

więcej...

Brak rejestracji inwestycji (09-01-2012)

zagranicznych pozbawia inwestorów ulg

więcej...

Gdzie możemy znaleźć przepisy (09-01-2012)

dotyczące gwarancji państwowej ochrony inwestycji w przypadku zmiany prawa? Zapis taki zawarty jest w Ustawie Ukrainy O zasadach inwestowania zagranicznego

więcej...


.....................................

Sklep internetowy

Sklep internetowy
.....................................


Ambasada RP w Kijowie


.....................................


Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy


.....................................


Państwowa Komisja ds.Papierów Wartościowych i Rynku Funduszy


.....................................


Państwowy Tarnopolski Uniwersytet Medyczny


..........................................................................